BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieradzki Rafał
Title
Wycena przedsiębiorstw internetowych
Valuation of the Internet Enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 3, s. 33-43, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Wycena przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych, Internet, Inwestor finansowy
Enterprises, Enterprise valuation, Enterprise value, Business valuation method, Discounted cash flow (DCF), Internet, Financial investor
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor analizuje poszczególne grupy metod wyceny, w kontekście ich przydatności w procesie szacowania wartości przedsiębiorstw internetowych. Stwierdzono, z punktu widzenia inwestora finansowego, iż najodpowiedniejszą metodą szacowania tych podmiotów jest metoda Zdyskontowanych Strumieni Pieniężnych.

During the technological boom at the end of last century stock markets did not follow the rules of traditional financial analysis and appraised Internet enterprises extraordinarily high. There appeared a question whether Internet enterprises so significantly differ from traditional companies that new valuation principles must be applied? The author analyses three groups of valuation methods in the context of their usefulness in appraisal process of the Internet enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Beninga S.Z., Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa; Metody wyceny, WIG-Press, Warszawa2000.
 2. 2, Białas T., Rybicki J., Zarządzanie wartością firmy, Przegląd Organizacji nr 8, 1995.
 3. Bishop Matthew, Return of the dotcom, The Economist, The World in 2004.
 4. Black S.E., Lynch L.M., Measuring Organizational Capital in the New Economy, 2002,http://www,frbsf.org/publications/economics/papers/2003/wp03-23bk.pdf.
 5. Bowlin O.D., Martin ID., Scott D.F., Guide to Financial Analysis, McGraw-Hill Book Company, New York 1980.
 6. Brealey R., Myers S., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Inc., New York 1991.
 7. Buchner R., Englert, J. Pielichaty E., Wycena przedsiębiorstw na podstawie ich porównań, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 690, 1994.
 8. Cornell B., Corporate Valuation, Tools for effective Appraisal and Decision Making, wyd. Business One Irvin, Homewood, Illinois.
 9. Cummins J.G., A New Approach To the Valuation of Intangible Capital, Working Paper 9924,http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2004/200417/200417pap.pdf.
 10. Iniguez Sanchez F., Poveda R., Medidas de Creadon de Valor para los Accionistas. EVA vs Beneficios, Revista Espańola de Financiación y Contabilidad, vol XXX, Nr 107, 2001.
 11. Jagielski J., Lisiewicz J., E-biznes a nowa gospodarka, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Październik 2003.
 12. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa, pomiar i ocena wartości, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000, Kraków 2000.
 13. Miller B. J., Mergers and Acquisitions, John Wiley & Sons, New York 1994.
 14. Nakamura L., Intangibles: What Put the New In the New Economy? Research paper, 1999,http://www.phil.frb.org/files/br/brja991n.pdf.
 15. Paszko P., Uwagi na temat specyfiki wyceny firm internetowych, Materiały konferencyjneUniwersytetu Szczecińskiego nr 49, 2000.
 16. Siegel J.G, Shim J.K., Hartman S.W., Przewodnik po finansach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 17. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu