BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulawik Jacek
Title
Pomaga czy przeszkadza?
Source
Gazeta Bankowa, 2005, nr 11, s. 26-28
Keyword
Sektor bankowy, Konkurencyjność banków, Konsolidacja banków, Informacja biznesowa
Banking sector, Banks' competitiveness, Bank consolidation, Business information
Abstract
Badania dowodzą, że istnieje wyraźna zależność między siłą rynkową banków a tempem tworzenia firm w sferze realnej gospodarki. Brakuje definitywnych rozstrzygnięć co do kierunku i siły wpływu konkurencji w bankowości na tworzenie nowych firm. Dwie koncepcje objaśniające te zależności (tradycyjny paradygmat konkurencyjności i kanał informacyjny) prowadzą bowiem do rozbieżnych konkluzji, a w ślad za tym i do rozbieżnych rekomendacji. Autor analizuje to zagadnienie opierając sie na wynikach badań przeprowadzonych przez E.B. Di Patti i G. Dell'ariccia zamieszczone w "Journal of Money, Credit and Banking", vol.36, nr 2 z kwietnia 2004 roku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu