BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejek Magdalena, Łyko Janusz
Title
Zasady harmonizacji indeksu cen konsumpcyjnych
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 2, s. 1-12, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Inflacja, Stopa inflacji, Wskaźnik inflacji, Metodologia statystyki, Statystyka publiczna, Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych
Inflation, Inflation rates, Inflation rate, Statistics methodology, Public statistics, Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Unifikacja zasad pomiaru zjawiska ekonomicznego, jakim jest inflacja, wynika z potrzeby oceny wspólnej gospodarki połączonych krajów Unii Europejskiej (UE). Zharmonizowane indeksy cen towarów i usług konsumpcyjnych (Harmonized Indices of Consumer Prices - HICP) są podstawowym elementem, za pomocą którego analizowany jest poziom inflacji w krajach UE. Indeksy te obliczane są przez jednostki statystyczne krajów członkowskich. W artykule przedstawiono formułę indeksu HICP, klasyfikację spożycia indywidualnego według celu COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), układ wag używany przy konstrukcji zharmonizowanego indeksu HICP, zagadnienia związane z aktualizacją danych oraz zasady analizy zmian cen poszczególnych towarów i usług.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. D. Begg (2000), Makroekonomia, PWE, Warszawa
 2. Ceny w gospodarce narodowej. Maj 2003 (2003), Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa
 3. W. Eichhorn (1978), Functional Equations in Economics, Addison-Wesley Publishing Company, London-Amsterdam-Ontario-Sydney-Tokyo
 4. W. Eichhorn, J. Voeller (1976), Theory of the Price Index: Fisher's Test Approach and Generalizations, Lecture Notes in Operations Research and Mathematical Systems, Vol. 140, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York
 5. D. Kamerschen, R. McKenzie, C. Nardinelli (1991), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk
 6. D. Laidler, M. Parkin (1975), Inflation: A Survey, Economic Journal, December
 7. J. Łyko (2000), Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jako miernik inflacji w Polsce, Ekonomia Matematyczna nr 4, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
 8. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych (1999), Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, GUS, Warszawa
 9. S. Ostasiewicz, W. Ostasiewicz (2000), Means and their applications, Annals of Operations Research No 97
 10. S. Ovchinnikov (1996), Means on ordered sets, Mathematical Social Sciences No 32
 11. S. Ovchinnikov, A. Dukhovny (2002), On Order Invariant Aggregation Functionals, Journal of Mathematical Psychology No 46
 12. J. Pfanzagl (1971), Theory of Measurement, Physica-Verlag, Wurzburg-Wien
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu