BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sudoł Stanisław
Title
Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji
Enterprise as an Institution and its Controversial Problems
Source
Organizacja i Kierowanie, 2005, nr 1, s. 3-15, bibliogr. 10 poz.
Organization and Management
Keyword
Teoria przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Fuzje i przejęcia, Cele przedsiębiorstwa
Enterprise theory, Enterprises, Enterprise management, Mergers and acquisitions, Corporate objectives
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono niektóre problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji. Teoria ekonomii nie dysponuje pełną teorią przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa podejmują w gospodarce rynkowej coraz szerszy zakres działań społeczno-gospodarczych. Coraz częściej kategoria prawna przedsiębiorstwa nie pokrywa się z jego kategorią ekonomiczną. Najlepiej oddaje rzeczywistość gospodarczą twierdzenie, że głównym jego celem jest maksymalizacja dochodowości kapitału. Kontrowersyjnym problemem jest, kto pełni rolę przedsiębiorcy w spółkach kapitałowych: zarząd czy ogół akcjonariuszy (udziałowców). Idea i skutki partycypacji menedżerów w kapitale przedsiębiorstwa. Pytanie, czy wrogie przejmowanie firm należy traktować jako normalne zjawisko ekonomiczne, czy jako swego rodzaju zdziczenie obyczajów biznesowych?

Economic theory does not encompass a full theory of the enterprise, and uses different terminology than the management science. There are several reasons as to why it is difficult to differentiate enterprises from many other forms of the economic activity. The enterprises undertake ever increasing socioeconomic role in the market economy. Increasingly, the legal definition of an enterprise does not match its economic scope. The thesis about the erosion of boundaries between enterprises does not reflect their economic situation. The goals of enterprises were and are variously defined. The thesis that the main goal of the enterprise is the generation of the largest possible return on capital probably best reflects the economic reality. There is a controversy as to who fulfills the role of the entrepreneur in the large joint stock enterprises: the management or the shareholders. The principles and the results of participation of management in the capital of an enterprise. The issue of whether hostile takeovers are the normal elements of the economic life or the degeneration of the business' norms of behavior. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ackoff R.I., Zarządzanie w małych dawkach, PWN, Warszawa 1993.
  2. Balcerowicz L., Przedsiębiorstwo i jego otoczenie a rozwój gospodarki, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, redakcja naukowa M. Haffer i S. Sudoł, UMK, Toruń 1999.
  3. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, P WE, Warszawa 1986.
  4. Eichorn P., Das Prinzip Wirtschaftlichkeit. Basis der Betriebwirtschaft, Gabler, Wiesbadan 2000.
  5. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002.
  6. Küting K., Zur Systematisierung von Konzernstrukturen, "Wirtschaftswissenschaftliche Studien", Heft l, Januar 1980.
  7. Owsiak S., Jeszcze raz o przyszłości sektora publicznego, "Polska 2000 Plus" nr l.
  8. Picot A., Reichwald R., Wigand R, Die Grenzlose Unternehmung, Gabler, Wiesbaden 2001.
  9. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
  10. Yoshimori M., Whose Company of the Corporation in Japan und the West, "Long Range Planning" 1995, vol. 28.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu