BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlik Marek
Title
Interoperacyjność kolei w Europie - wyzwaniem dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Source
Rynek Kolejowy, 2005, nr 4, s. 50-53
Keyword
Interoperacyjność transportu, Transport kolejowy, Normalizacja kolei, Konferencja naukowa, Integracja komunikacyjna
Interoperability of transport, Railway transport, Normalization of railways, Scientific conference, Communication integration
Company
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK), Unia Europejska (UE)
, European Union (EU)
Abstract
Pod powyższym tytułem w dniach 25 i 26 stycznia w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja, którą zorganizował Dyrektoriat Komisji Europejskiej ds. Rozszerzenia we współpracy z Dyrektoriatem Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii, a lokalnym partnerem było Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa. Niniejszy artykuł zilustrowany jest slajdami wybranymi z około 700 składających się na 26 prezentacji przedstawionych na tej konferencji. Prezentacje te dostępne są na stronach www.cntk.pl.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu