BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipiński Adam
Title
Regulacja rynku przewozów pasażerskich w Wielkiej Brytanii
Source
Rynek Kolejowy, 2005, nr 4, s. 54-56
Keyword
Kolej na rynku transportowym, Restrukturyzacja kolei, Prywatyzacja kolei, Transport pasażerski, Rynek usług transportowych, Liberalizm rynku usług
Railways on the transport market, Restructuring of railways, Privatization of railways, Passenger transport, Transport market, Services market liberalism
Company
British Railways
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Dominuje przekonanie, iż przemiany, jakie zaszły w latach 90. na kolejach brytyjskich, oprócz prywatyzacji polegały również na pełnej liberalizacji rynku przewozów kolejowych. Nie do końca jest to prawdą, zwłaszcza w odniesieniu do przewozów pasażerskich. W wyniku procesu restrukturyzacji i prywatyzacji koleje brytyjskie podzielone zostały na dwa zasadnicze elementy: narodową infrastrukturę kolejową oraz szereg przewoźników korzystających z tej infrastruktury. Sektor przewozów pasażerskich, podzielony na 25 przedsiębiorstw jest pozbawiony wolnej konkurencji. Zamiast tego działa tam regulowany rynek przewozów z systemem koncesyjnym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu