BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Helios Joanna
Title
Prawo skargi do Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 3, s. 42-45, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Pomoc publiczna
Public aid
Company
Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Commission, Court of Justice of the European Communities
Abstract
Pojęcie pomocy publicznej nie zostało zdefiniowane w Traktacie ustanawiającym Wspólnoty Europejskie. Koncepcja została jednak rozwinięta w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dokumentach i aktach prawnych Komisji Europejskiej oraz w literaturze. Środki finansowe pochodzące ze źródeł publicznych kierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, zniekształcające konkurencję w ramach UE podlegają kontroli Komisji Europejskiej, która ma uprawnienia do zablokowania powyższych środków lub ustalenia, że konieczny jest ich zwrot, jeśli zostały one udzielone bez jej zgody lub wykorzystane w sposób sprzeczny z prawem WE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Adamczak-Retecka, O. Hołub-Śniadach, Prawo integracji w pytaniach i w odpowiedziach,
 2. Art. 20 ust. 2 Counsil Regulation 659/1999/EC.
 3. Z. Brodecki (red.), LexisNexis, Warszawa 2005, s. 132.
 4. B. Banaszak, Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław 1995.
 5. A. Blair, Nowy przewodnik po Unii Europejskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 327.
 6. M. Bychowska, Prawo konkurencji w Unii Europejskiej [w:] Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (red. A. Wróbel), Kraków 2002, s. 453.
 7. S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie WE. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zaka-mycze 2002, s. 34.
 8. A. Łazowski, Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Kraków 2002, s. 213-214.
 9. J. Planavova-Latanowicz, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 10. T. Skoczny, Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityka (red. J. Barcz), Warszawa 2003, s. 271 i n.
 11. R. Skubisz (red.), E. Skrzydło-Tefelska, A. Wróbel, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2003, s. 182.
 12. A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Zakamycze 2005.
 13. K. Wójtowicz, Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej [w:] System ochrony praw człowieka (B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M, Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz), Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu