BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góra Marek
Title
Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia, propozycje
Persistency of High Unemployment in Poland. Reflections, Analytical Considerations and Some Suggestions
Source
Ekonomista, 2005, nr 1, s. 27-48, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Przyczyny bezrobocia
Labour market, Unemployment, Unemployment rate, Reasons of unemployment
Abstract
Analiza informacji i poglądów na temat polskiego rynku pracy. Przedstawiono jaki jest rzeczywisty poziom bezrobocia w Polsce. Szczególną uwagę autor poświęcił instytucjonalnej strukturze rynku. Podkreśla, iż przyczyny trale wysokiego bezrobocia w Polsce są głównie instytucjonalne. Omówiono, jaki wpływ na sytuację na rynku pracy mają takie czynniki jak: ochrona zatrudnienia, opodatkowanie pracy i pośrednictwo pracy. Przedstawiona próba diagnozy przyczyn trwale wysokiego bezrobocia w Polsce pozwala sformułować pewne wnioski, które mogłyby odpowiadać na pytanie, co należy przedsięwziąć, aby trwale obniżyć stopy bezrobocia.

Persistent high unemployment in Poland is mainly caused by institutional factors. Actual GDP growth rate and its fluctuations exert much smaller impact. In Poland the effects of such a situation are stronger than in other EU countries. Higher labour supply growth causes the need to modernise the labour market's institutional structure more challenging than in other European countries. The situation is aggravated by the low activity rate which is a more difficult problem than high unemployment itself. Low activity is a cause rather than the effect of high unemployment. A deep institutional reform of the labour market is required to reduce the unemployment rate to one digit level.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Belot M., van Ours J., Does the Recent Success of Some OECD Countries in Lowering Th ir Unemployment Rate Lie in the Clever Design of Their Economic Reforms?, "Oxford Economic Papers" (w druku), 2004.
 2. Bertola G., Job Security, Employment and Wages, "European Economic Review" 1990, nr 34.
 3. Blanchard O., Wolfers J., The Role of Shocks and Instituions in the Rise of European Unemployment: The Aggregate Evidence, "Economic Journal" 2000, nr 110, C1-33.
 4. Calmfors L., Driffil J., Centralisation of Wage Bargaining, Corporatism and Macroeconmmic Performance, "Economic Policy" 1988, nr 6.
 5. Davis S.J., Haltiwanger J., Gross Job Creation, Gross Job Destruction and Employment Reallocation, "The Quarterly Journal of Economics" 1992, nr 107.
 6. Elmeskov J., Martin J., Scarpetta S., Key Lessons for Labour Market Reforms: Evidence from OECD Countries Experience, "Swedish Economic Policy Review" 1998, vol. 5, nr 2.
 7. Employment Protection and Labour Market Performance, "OECD Employment Outlook, OECD", Paris 1999.
 8. Fitoussi J.-P., Jestaz D., Phelps E., Zoega G., Roots of the Recent Recoveries: Labor Reforms or Private Sector Forces?, "Brookings Papers on Economic Activity" 2000, nr 1.
 9. Gómez-Salvador R., Messina J., Vallanti G., Gross Job Flows and Institutions in Europe, European Central Bank, Working Paper Series" 2004, nr 318.
 10. Góra M., Instytucjonalne źródła bezrobocia w Polsce, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 1996, nr 3.
 11. Góra M., Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, "Ekonomista" 2003, nrl.
 12. Góra M., Walewski M., Bezrobocie równowagi w Polsce - wstępna analiza i próba oszacowania, "Polska Gospodarka" 2002, nr 4.
 13. Heitger B., "The Impact of Taxation on Unemployment in OECD Countries, "Cato Journal" 2002, vol. 22, nr 2.
 14. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T, "Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP", "Ekonomista" 2004, nr l.
 15. Martin J.P., What Works among Active Labour Market Policies: Evidence from OECD Countries' Experiences, OECD Economic Studies" 2000, nr 30.
 16. Nickell S., Unemployment and Labour Market Rigidities: Europe versus North America, "Journal of Economic Perspectives" 1997, vol. 11, nr 3.
 17. Nickell S., Layard R., Labour Market Institutions and Economic Performance, w: Handbook in Labor Economics, red. O. Ashenfelter, D. Card, North-Holland 1999.
 18. Nickell S., Nunziata L., Ochel W., Unemployment in the OECD since the 1960s. What Do We Know?, Bank of England 2002.
 19. OECD in Figure: Statistics on the Member Countries, "OECD Observer 2003/Suplement 1", Paris 2003.
 20. Pissarides C.A, Equilibrium Unemployment Theory, MIT Press, Cambridge 2000.
 21. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa 2000.
 22. Taxation, Employment and Unemployment, "OECD Jobs Study", OECD, Paris 1995.
 23. Turner D., Boone L., Giorno C, Meacci M., Rae D., Richardson P., Estimating the Structural Rates of Unemployment for the OECD Countries", "OECD Economic Studies" 2001, nr 33.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu