BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Jerzy
Title
Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 1, s. 11-14
Keyword
Innowacje, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność gospodarki
Innovations, Enterprise competitiveness, Enterprise innovation, Innovation economy
Abstract
Zwrócono uwagę na innowacje jako kluczowy czynnik dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i całych gospodarek. Przedstawiono definicję innowacji. Dokonano charakterystyki rozwoju systemów innowacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. BARUK, Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 3, s. 55.
 2. J. BARUK, Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992, s. 33-39.
 3. J. BARUK, Postawy kierowników wobec innowacji w małych i średnich firmach, [w:] Kierunki zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1999, s. 67-70.
 4. J. BARUK, Zarządzanie zmianami oparte na modelu krzywej "S", [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. KNOSALI, WNT, Warszawa 2003, s. 60-67.
 5. Green Paper on Innovation, European Commission, December 1995, s. 4.
 6. J. JOHANNESSEN, B. OLSEN, G. LUMPKIN, Innovation as Newness: What is New, How New, and New to Whom?, "European Journal of Innovation Management" 2001, nr 1, s. 20.
 7. Ph. KOTLER, Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Printice-Hall, New Jersey 1978, s. 224.
 8. I. NONAKA, H. TAKEUCHI, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 74.
 9. A. POMYKALSKI, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 13.
 10. J. SCHUMPETER, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
 11. P.R. WHITFIELD, Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979, s. 26.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu