BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Antoni
Title
Polityka wobec narkomanii w Unii Europejskiej
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 2, s. 20-24, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Polityka zdrowotna, Narkomania, Narkotyki, Przestępczość
Health care policy, Drug addiction, Drugs, Crime
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstract
Proces tworzenia unijnej polityki antynarkotykowej zapoczątkował Traktat z Maastricht z 1993 r., który rozszerzył współpracę krajów członkowskich w kształtowaniu polityki wobec narkomanii opartej na trzech filarach. W filarze ekonomicznym zapisano zapobieganie chorobom, szczególnie plagom, włączając w to uzależnienia. W filarze drugim, obejmującym współpracę i stosunki zewnętrzne, narkotyki ujęte zostały w terminach redukcji podaży i walki z handlem tymi środkami. Trzeci filar objął sprawy związane z ujednoliceniem i harmonizacją polityki krajów "piętnastki" wobec zjawiska narkomanii.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Berridge V. (1999), European Drug Policies: The Need for Historical Perspectives. w: J. Derks, A. Van Kalmthout, H-J Albbrecht (red.), Curent and Future Drug Policy Studies in Europe.
  2. Boekhout van Solinge T. (1999), Dutch Drug Policy in a European Context, w: D.J. Korf, B. Bullington, H. Riper (red.), Windmills in Their Minds?, Drug Policy and Drug Research in the Netherlands.
  3. de Korf M., Cramer T. (1999), Pragmatism Versus Ideology: Dutch Drug Policy Continued, w: D.J. Korf, B. Bullington, H. Riper (red.), Windmills in Jheir Minds?, Drug Policy and Drug Research in the Netherlands.
  4. Derks J., Van Kalmthout A., Albrecht H-J. (1999), General Introduction and Some Remarks on European Drug Policy Research, w: J. Derks, A. Van Kalmthout, H-J Albbrecht (red.), Curent and Future Drug Policy Studies in Europe.
  5. Drug Net Europe (lata 1996-2004), dwumiesięcznik Centrum Monitoringu Narkotyków i Narkomanii EMCDDA, numery od 2 do 46.
  6. EMCDDA (za lata 1996-1999), General report of activities.
  7. Farrell M., Griffiths R, Strong J. (1999), Finding the Balance for different Policy Options, w: J. Derks, A. Van Kalmthout, H-J Albbrecht (red.), Curent and Future Drug Policy Studies in Europe.
  8. Lenke L., Olson B..(1999): Swedish Drug Policy in Prespective, w. J. Derks, A. Van Kalmthout, H-J Albbrecht (red.), Curent and Future Drug Policy Studies in Europe.
  9. Wever L.J.S. (1999): Review of Duch Drug Policy, w: J. Derks, A. Van Kalmthout, H-J Albbrecht (red.), Curent and Future Drug Policy Studies in Europe.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu