BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karbownik Andrzej, Spałek Seweryn
Title
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 1, s. 15-18, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Proces zarządzania, Praktyka zarządzania
Project management, Management process, Management practice
Abstract
Omówiono badania ankietowe krytycznych czynników sukcesu projektu. Badaniami objęto członków Stowarzyszenia Project Management Polska, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem projektami. Następnie przedstawiono wykorzystanie wyników badań w praktyce zarządzania projektami.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. FRAME D., Zarządzanie projektami w organizacjach, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2001.
  2. KARBOWNIK A., SPAŁEK S., Stosowanie metody zarządzania projektem w wybranych przedsiębiorstwach województwa śląskiego, [w.] Zarządzanie przedsiębiorstwem - ekonomia, prawo, kultura, etyka, pod redakcją W. SITKO, Politechnika Lubelska, Kazimierz 2003.
  3. PRITCHARDT C .L., Zarządzanie ryzykiem w projektach, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2001.
  4. SPAŁEK S., Prezentacja wybranych zjawisk oraz ocena ich wpływu na realizację przedsięwzięcia informatycznego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria: "Organizacja i Zarządzanie", zeszyt 9, Gliwice 2002.
  5. SPAŁEK S., Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, praca doktorska nie publikowana, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze 2004.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu