BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Robert
Title
Poziomy kontroli wypłacalności zakładów ubezpieczeń zgodnie z zaleceniami IAIS
Solvency Control Levels of Insurance Companies Following IAIS Recommendations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (5), 2006, nr 1120, s. 82-93, bibliografia 6 poz.
Keyword
Instytucje ubezpieczeniowe, Analiza ryzyka niewypłacalności, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Dyrektywa Solvency II
Insurance institute, Analysis of insolvency risk, Insurance company, Solvency II directive
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest charakterystyka zasad i zaleceń dotyczących kontroli wypłacalności zakładów ubezpieczeń (Solvency Control Levels) opracowanych przez IAIS. Ich znajomość jest na tyle istotna, że właśnie opracowania IAIS stanowią jedyny wyznacznik założeń wyjściowych w kwestii poziomów kontrolnych oceny wypłacalności zakładów ubezpieczeń opracowywanych przez Komisję Europejską w ramach projektu Solvency II.

The article presents assumptions elaborated by IAIS with regard to solvency control levels. The problem was referred to in principles and recommendations elaborated by IAIS, which arc the determinants of national regulations within IAIS member countries. It refers to both the European Union countries and other countries in the world, whose separate legal systems may, in a totally different way than in EU, determine supervisory activities related to insurance companies solvency. Solvency control levels have been given special place in the study, since they were distinguished by the European Commission as basic instruments for determining supervisory competencies in the system of solvency assessment based on total risk, i.e. so called Solvency II project.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Główne zasady ubezpieczeń (Insurance Core Principles), październik 2003, IAIS, www.iaisweb.
  2. Kędziora K., Wyzwania stojące przed polskim rynkiem ubezpieczeń w świetle implementacji MSR i MSSF, "Prawo Asekuracyjne" 2004 nr 4.
  3. Standardy wymogów adekwatności kapitałowej (Draft Standard on Capital Adequacy Requirements), luty 2004, IAIS, www.iaisweb.
  4. The Draft Second Wave Calls for Advise from CEIOPS and Stakeholder Consultation on Solvency //; MARKT/2515/04 z 11 października 2004 r.
  5. Zalecenia dotyczące poziomów kontroli wypłacalności (Solvency Control Levels Guidance Paper), październik 2003, IAIS, www.iaisweb.
  6. Zasady dotyczące odpowiedniego poziomu kapitału i wypłacalności (Principles on Capital Adequacy and Solvency), styczeń 2002, IAIS. Wersja w języku polskim za www.knuife.gov.pl/ /komisja/zagranica/struktury.shtml.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu