BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejczyk Irena
Title
Niedoubezpieczona sieć
Source
Gazeta Bankowa, 2007, nr 22, s. 17-18
Keyword
Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Interwencjonizm państwa, Reforma ubezpieczeń społecznych
Insurances, Insurance activity, Government intervention, Social insurance reform
Abstract
Uniezależnienie wysokości składki ubezpieczeniowej od kryterium płci było przedmiotem burzliwej debaty publicznej zainicjowanej w 2004 roku przez Parlament i Komisję Europejską. Problematyka równych szans kobiet i mężczyzn znajduje swoje odzwierciedlenie w polityce Unii Europejskiej. Ubezpieczenia w kontekście tej problematyki są ważnym polem badawczym. Ekonomiczne znaczenie zawartej w dyrektywach UE problematyki dla sektora ubezpieczeń związane jest z praktyką różnicowania składki stosownie do ryzyka ze względu na to, że jest ono różne dla kobiet i mężczyzn w kwestii rodzajów ryzyka, jak i jego rozmiarów. Natomiast znaczenie społeczne związane jest z praktyką różnicowania świadczeń jako pochodną przyjętej w ubezpieczeniach metody kalkulacji opartej na indywidualnym ryzyku. Kwestie te w kontekście obowiązujących dyrektyw stały się źródłem nieustającego sporu zarówno teoretyków i praktyków rynku ubezpieczeniowego, ale także samych zainteresowanych. Na przeszkodzie przejrzystości debaty publicznej i czystości intencji stoi upolitycznienie problemu przez niepotrzebne wiązanie go z feminizmem. W rzeczywistości bowiem przegranymi wobec dysfunkcyjności oraz niesprawności obowiązujących systemów ubezpieczeniowych są obie płcie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu