BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Alina
Title
Zmiany w wykształceniu ludności miast i wsi
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 2, s. 22-34, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wykształcenie, Ludność wiejska, Ludność miejska
People's education, Rural population, Urban population
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie różnic w poziomie wykształcenia (formalnego) ludności Polski mieszkającej w miastach i na wsi oraz próba identyfikacji przyczyn ich występowania. Źródłami informacji są przede wszystkim wyniki dwóch ostatnich spisów ludności, a także rezultaty niektórych badań statystycznych metodą reprezentacyjną, zrealizowane w okresie transformacji, w których zwrócono szczególną uwagę na zróżnicowanie poziomu wykształcenia ludności miast i wsi w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Auleytner J., Gęsicki J. (2001), Reforma systemu oświaty. Diagnoza społeczna 2000, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa
  2. Baran A. (1998), Edukacja (w): Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997 r., GUS, Warszawa
  3. Baran A. (2004), Edukacja w Polsce wobec zmian systemowych i demograficznych. Polityka Społeczna, nr 5-6, Warszawa
  4. Barro R. J. (1989), Economic growth in a cross section countries. Working Paper No 3120, Cambridge
  5. Gary S. Becker (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa
  6. Kotowska I. (2003), Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza społeczna 2003, Wyższa Szkoła Psychologii i Zarządzania, Warszawa
  7. Olszewski J. (2003), Społeczne i kulturowe determinanty wyboru szkoły ponadgimnazjalnej przez młodzież z terenów wiejskich
  8. Rosset E. (1975), Demografia Polski, t.1, PWN, Warszawa
  9. Early childhood education and care (2003), Doc. 13, INES, Technical Group, OECD
  10. Raport o rozwoju społecznym Polska '98 (1998), Dostąp do edukacji, UNDP
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu