BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata
Title
Procedury tworzenia strategii finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 1, s. 31-34
Keyword
Samorząd terytorialny, Finansowanie samorządu terytorialnego, Zarządzanie strategiczne, Zadania własne gminy
Local government, Local government financing, Strategic management, District own tasks
Abstract
Strategia finansowania zaliczana jest do grupy strategii cząstkowych. Stanowi spójną i realną wizję regulowania i kierowania pozyskiwaniem źródeł finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestowania ich w sposób przejściowy w składniki majątkowe o charakterze krótkoterminowym, jak i długoterminowym, w sposób pozwalający na realizację celu oraz kierunków rozwojowych zgodnych ze specyfiką tychże jednostek. W artykule omówiono siedem etapów budowy strategii finansowania wkomponowanej w budowę strategii ogólnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. BIEŃ, W. BIEŃ, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Warszawa 1996, s. 13-30.
 2. Budżet władz lokalnych, red. S. OWSIAK, Warszawa 2002, s. 17.
 3. A. CHODYŃSKI, Zarządzanie rozwojem firmy jako realizacja strategii doskonalenia jakości organizacji, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 2, s. 16.
 4. K. FABIAŃSKA, J. ROKITA, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 1986, s. 157-169.
 5. B. FILIPIAK-DYLEWSKA, Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, WNUS, Szczecin 2002, s. 271-281.
 6. B. FILIPIAK-DYLEWSKA, A. SZEWCZUK, Finansowe i organizacyjne determinanty wzrostu konkurencyjności polskich miast i gmin, (w:) Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa PTE w Szczecinie pt. Konkurencyjność polskiej gospodarki, Szczecin 2000, s. 27-41.
 7. B. FILIPIAK-DYLEWSKA, A. SZEWCZUK, Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, procesy, FnrzUS, Szczecin 2000, s. 296-297.
 8. G. GIERSZEWSKA, M. ROMANOWSKA, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1994, s. 180.
 9. C.B. HANDY, Understanding Organisations, Penguin 1976, s. 14.
 10. M. MARCHESNAY, Zarządzanie strategiczne, Warszawa 1994, s. 160-161.
 11. Cz.S. NOSAL, Umysł menedżera, Wrocław 1993, s. 176.
 12. B. RICHARDSON, R. RICHARDSON, Business Planning, Second Edition, London 1993, s. 7-8, 11.
 13. A. ZALEWSKI, M. ZIÓŁKOWSKI, Strategie rozwoju gmin w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 1-2, s. 45-55.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu