BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorzewska-Ramocka Ewa
Title
Świadomość ekologiczna młodych konsumentów
Ecological Awareness among Young Consumers
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 4, s. 47-50, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu, Ochrona środowiska, Świadomość ekologiczna
Corporate Social Responsibility (CSR), Business ethics, Environmental protection, Ecological awareness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne przedsiębiorstwa muszą dbać o wspólne dla społeczeństwa wartości, np. o cele społeczne, w tym ekologiczne. Zaprezentowane w artykule wyniki badań młodych konsumentów, dotyczące ich stosunku do środowiska naturalnego, mogą stanowić dla przedsiębiorstw przesłankę tworzenia akceptowanych celów ekologicznych. Badania w formie ankiety audytoryjnej zostały przeprowadzone w roku akademickim 2001/2002 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1734 studentów ostatniego roku studiów dziennych, na kierunkach ekonomicznych 18 państwowych uczelni technicznych.

Modern enterprises should respect common social values including social targets such as ecological goals. The results of research carried out among young consumers concerning their attitude towards natural environment may constitute a good basis for the enterprises to determine socially accepted ecological goals.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Davies D., Sztuka zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1997.
  2. Gruszecki T., Teorie współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
  3. Jurek M., Kornacka D., Aktualność teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 5.
  4. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
  5. Pratley P., Etyka w biznesie, Gebethner & Ska, Warszawa 1998.
  6. Rybak M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, [w:] Etyka w biznesie, pod red. Borkowskiej B., Gałkowskiego J.W., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.
  7. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu