BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orłowski Witold
Title
Czas banana : Rok w Unii Europejskiej
Source
Businessman Magazine, 2005, nr 5, s. 20-28
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Wzrost gospodarczy, Koszty pracy, Rynek usług, Liberalizm rynku usług, Biurokracja
Poland's economic integration with the EU, Economic growth, Labour costs, Services market, Services market liberalism, Bureaucracy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Wschodnia część poszerzonej Unii, a zwłaszcza Polska ma ogromną szansę stać się najbardziej dynamiczną i najszybciej rosnącą gospodarczo częścią kontynentu. Po naszej stronie leży ogromna przewaga konkurencyjna, wynikająca przede wszystkim ze znacznie niższych kosztów pracy. Stąd właśnie ma swoje źródło ogromny opór krajów zachodnioeuropejskich przed pełną liberalizacją rynku usług i niepokój powodowany perspektywą delokalizacji części zakładów produkcyjnych do wschodnich części UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-1389
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu