BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lotko Aleksander
Title
Klasyfikacje projektów informatycznych w kontekście ich efektywności
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 1, s. 38-40, bibliogr. 14 poz.
Keyword
System informacyjny przedsiębiorstwa, Technologia informacyjna, Efektywność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Information system of enterprises, Information Technology (IT), Effectiveness, Enterprise competitiveness
Abstract
Zwrócono uwagę na problematykę wiarygodnej i kompleksowej oceny rzeczywistych efektów informatyzacji organizacji. Należy ona obecnie do najtrudniejszych i najpilniejszych zadań na polu matematyki finansowej. Dokonano rozróżnienia efektywności i wydajności w projektach informatycznych. Porównano trzy nurty oceny projektów informatycznych. Przedstawiono klasyfikacje projektów informatycznych ze względu na efektywność. Omówiono zależność między efektywnością systemów informatycznych a konkurencyjnością organizacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. EDWARDS J., Jak tam, panie dyrektorze, z ROI informatyki (wyciąg z raportu Getronics, IDG Research i CXO), "CXO" 3/2003.
 2. FITZGERALD G., Evaluating Information Systems Projects: A Multidimensional Approach, "Journal of Information Technology" 11/1998.
 3. GRUCHMAN G., Między awangardą a standardem, CXO" 3/2003.
 4. JANOWSKI A.,Księgowość, kadry, informatyka, "CXO" 7/2003.
 5. JASZKIEWICZ A., Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice 1997.
 6. KASPRZAK T., Biznes i technologie informacyjne. Perspektywa integracji strategicznej, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
 7. KISIELNICKI J., Informatyczna infrastruktura zarządzania, PWN, Warszawa 1993.
 8. KUBAT M., Spodziewana zmiana akcentów, "CXO" 3/2003.
 9. LIN Ch., PERVAN G., A Review of IS-IT Investment Evaluation and Benefits Management Issues, Problems and Processes, [w:] W.V. GREMBERGEN (red.), Information Technology Evaluation Methods and Management, Idea Group Publishing, London 2001.
 10. LOTKO A., Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w systemy informatyczne typu help desk, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2002.
 11. LOTKO A., Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
 12. McNURLIN B., SPRAGUE R. H.,Information Systems Management in Practice, Prentice Hall, New Jersey 2000.
 13. PAŃKOWSKA M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
 14. SEREFEIMIDIS G., A Review of Research Issues in Evaluation of Information Systems, [w:] W.V. GREMBERGEN (red.), Information Technology Evaluation Methods and Management, Idea Group Publishing, London 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu