BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaniewska Hanka
Title
Polityka mieszkaniowa wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 11-12, s. 33-35
Keyword
Polityka mieszkaniowa, Ubóstwo, Wykluczenie społeczne, Budownictwo mieszkaniowe, Mieszkania
Housing policy, Poverty, Social exclusion, Housing construction, Dwellings
Note
summ.
Abstract
Analizą i oceną objęto rozwiązania prawne, społeczno-ekonomiczne i architektoniczno-przestrzenne mieszkalnictwa na poziomie kraju oraz głównie gmin miejskich. Szczególnie zwrócono uwagę na miejską problematykę mieszkaniową, uwzględniając: budownictwo mieszkaniowe, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, zmiany w sytuacji mieszkaniowej ludności miast w okresie transformacji społeczno-gospodarczej (1989-2005). Tekst zawiera tabele: Kryteria i cechy ubóstwa mieszkaniowego oraz Główni uczestnicy i rodzaje działań w zakresie mieszkań i schronień dla ubogich - stan istniejący i oczekiwany.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jak pomóc ludziom pozbawionym mieszkania. Doświadczenia 9 miast europejskich, wyniki projektu pt. Formy zintegrowanej kooperacji w zapewnieniu dostępnych mieszkań dla grup ryzyka, COOP, consortium, listopad 2005.
  2. H. Zaniewska (red.), Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast, IRM, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu