BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hopej Marian
Title
Zarządzanie przez kluczowe wartości - zarys koncepcji
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 2, s. 12-14, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wartości niematerialne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Cele przedsiębiorstwa
Intangible asset, Enterprise management, Corporate objectives
Abstract
Wartości kluczowe to stany docelowe, godne zarówno indywidualnych, jak i społecznych dążeń. Przykładami kluczowych wartości przedsiębiorstwa mogą być: ludzie jako źródło siły firmy, podejmowane przez nich wielkie wyzwania i ryzyko orz ich indywidualne inicjatywy. W artykule omówiono procedurę zarządzania przez kluczowe wartości oraz zagrożenia i korzyści związane z tego typu zarządzaniem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BLANCHARD K., O'CONNOR M., Zarządzanie przez wartości, Studio EMKA, Warszawa 1998.
  2. COLLINS J.C., PORRAS J.I., Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm, SPM Project, 2003.
  3. HOPEJ M., Megawartości przedsiębiorstwa a jego inno-wacyjność, [w:] J. SKALIK (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  4. KRZYŻANOWSKI L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  5. LENCIONI P.M., Niech wartości naprawdę coś znaczą, "Harvard Business Review Polska", maj 2004.
  6. PFEFFER J., SUTTON R.I., Wiedza w działaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  7. SCHEIN E., Coming to a New Awareness of Organizational Culture, "Sloan Management Review" 1984, nr 25.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu