BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Caban Magdalena Joanna, Rewerski Tomasz
Title
Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób pracujących i bezrobotnych
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 2, s. 8-10, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Inteligencja emocjonalna, Kompetencje, Asertywność, Jakość pracy, Efektywność pracy, Komunikowanie interpersonalne, Bezrobocie, Postawy społeczne, Kompetencje społeczne
Emotional intelligence, Competences, Assertiveness, Quality of work, Work effectiveness, Interpersonal communication, Unemployment, Social attitudes, Social competences
Abstract
Osoby z wyższym poziomem inteligencji emocjonalnej są lepszymi pracownikami, pracują bardziej efektywnie i mają lepsze kontakty z ludźmi. Celem prezentowanych badań była próba odpowiedzi na pytanie, czy występują różnice między poziomem inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych w grupie eksperymentalnej i kontrolnej oraz czy zmienne te mają wpływ na podjęcie zatrudnienia. W badaniach zastosowano m.in. test INTE służący do pomiaru inteligencji emocjonalnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cooper R., Sawaf A. (2000), EQ. Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu, Studio Emka, Warszawa.
  2. Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
  3. Goleman D. (1999), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.
  4. Ledoux J. (2000), Mózg emocjonalny, Media Rodzina, Poznań.
  5. Matczak A., Jaworowaka A. (2001), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. Podręcznik, Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
  6. Matczak A. (2001), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik, Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
  7. Segal J. (1997), Jak pogłębić inteligencję emocjonalną?, Jacek Santorski & Co, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu