BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Marek
Title
Funkcja kierownika projektu
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 2, s. 22-25, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Struktura organizacyjna, Odpowiedzialność kierownictwa
Project management, Organisational structure, Manager's liability
Abstract
Omówiono zadania kierownika projektu. Wskazano niezbędną wiedzę i umiejętności. Szczególną uwagę zwrócono na kwalifikacje społeczne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. DAENZER W.F., Systems Engineering. Leitfaden zur methodischen Durchführung umfangreicher Planungsvorhaben, Industrielle Organisation, Zürich 1988.
 2. EISNER H., Essentials of Project and Systems Engineering Management, John Wiley & Sons, New York 1997.
 3. HABERFELLNER R., Projektmanagement, w: Han-dwörterbuch der Organisation, Verlag C.E. Poeschel 1992.
 4. HANSEL J., LOMNITZ G., Projektleiter-Praxis, Springer, Berlin 1987.
 5. HEEG F.J., Projektmanagement, Carl Hanser, München 1993.
 6. KELLNER H., Projekte konfliktfrei führen, Carl Hanser, München 2000.
 7. KERZNER H., Project Management, Van Nostrand Re-inhold Company, New York 1984.
 8. KEZSBOM D., EDWARD K., The New Dynamic Project Management, John Wiley & Sons, New York 2001.
 9. KUMMER W., SPÜHLER R., WYSSEN R., Projekt Management, Industrielle Organisation, Zürich 1988.
 10. LIENTZ B., REA K., Project Management for the 21st Century, Academic Press, San Diego 1995.
 11. LITKE H., Projektmanagement, Carl Hanser, München-Wien 1995.
 12. PAWLAK M., Struktury organizacyjne zarządzania projektami, "Przegląd Organizacji" 1/2004, s. 15-18.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu