BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Grotowska-Leder Jolanta
Title
Nieformalne sieci wsparcia ludności żyjącej w biedzie (na wsi i w małym mieście)
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 11-12, s. 45-48, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Pomoc finansowa, Ubóstwo, Polityka społeczna, Ludność wiejska, Ludność miejska, Badania socjologiczne
Financial aid, Poverty, Social policy, Rural population, Urban population, Sociological research
Abstract
Podjęto badania służące ustaleniu znaczenia nieformalnych kontaktów społecznych w zabezpieczeniu codziennych potrzeb ludności doświadczającej biedy. Ich celem było skonstruowanie wzorów wsparcia otrzymywanego przez ludność żyjącą w biedzie w ramach kręgów nieformalnych. Typologie wsparcia społecznego są konstruowane na podstawie różnych kryteriów: podmiotowego, przedmiotowego i czasowego. Przeprowadzone analizy upoważniają do konkluzji, że nieformalne sieci wsparcia ludzi żyjących w biedzie w badanych gminach nie mogą stanowić alternatywy dla działań służb publicznych. Tekst zawiera tabele: Procentowy udział respondentów liczących na wsparcie (wsparcie potencjalne) od określonych kategorii osób we wszystkich sytuacjach łącznie oraz w określonych sytuacjach od wszystkich kategorii osób łącznie; Odsetek respondentów, którzy otrzymują wsparcie od różnych osób w poszczególnych trudnych sytuacjach życiowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Phillipson Ch. (2004), Social Networks and Social Suport in Later Life, w: Ch. Phillipson, G. Allan, D. Morgan (red.}, Social Networks and Social Exclusion. Sociological and Policy Perspectives, ASHGATE.
  2. Sęk H., Cieślak R., red. (2005), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu