BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łazowska Bożena
Title
Historia roczników statystycznych Polski
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 2, s. 71-79
Keyword
Statystyka publiczna, Badania statystyczne, Informacja publiczna, Informacja statystyczna
Public statistics, Statistical surveys, Public information, Statistical information
Abstract
Przedstawiono historię urzędowej statystyki w Polsce od jej początków z okresu Sejmu Czteroletniego, poprzez pierwsze publikacje danych (atlasy, obrazy, opisy i tablice) po roczniki statystyczne ziem polskich pod zaborami i pierwszy rocznik GUS obejmujący cały obszar odrodzonego państwa polskiego z 1918 roku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. St. Staszic, O statystyce Polski, Kraków 1809, s. 30.
  2. Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, T. VIII, Warszawa 1812, s. 180-182.
  3. J. Łukasiewicz, Pierwsze polskie publikacje statystyczne. Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich, Warszawa 1994, s. 70.
  4. M. Marasse, O pojęciu i zadaniu statystyki, Kraków 1866, s. III.
  5. Trudy Warsawskogo Statisticeskogo Komiteta, T.I, Warszawa 1889, s. II.
  6. Ezegodnik Rossii 1905 g., S. Petersburg 1906.
  7. Rocznik statystyki Galicji, Lwów 1889.
  8. A. Krzyżanowski, K. Kumaniecki, Statystyka Polski, Kraków 1915.
  9. E. Romer, Geograficzno-statystyczny atlas Polski, Warszawa-Kraków 1916.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu