BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz
Title
Organizacja w poszukiwaniu tożsamości
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 3, s. 7-10
Keyword
Tożsamość przedsiębiorstwa, Kultura organizacji, Teoria organizacji
Enterprise identity, Corporate culture, Organisation theory
Abstract
Tożsamość organizacyjna to symboliczna, zbiorowa interpretacja ludzi tworzących organizację, odnosząca się do tego, czym organizacja jest i jaka chciałaby być. W artykule rozróżniono pojęcie tożsamości od kultury, wizerunku oraz misji i wizji organizacyjnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. S. ALBERT, D.A. WHETTEN, Organizational Identity, [w:] Organisational Identity. A Reader, red. M.J. HATCH, M. SCHULTZ, Oxford University Press, Oxford - New York 2004, s. 90.
 2. M. ALVESSON, Organisation: From Substance to Image, "Organization Studies", nr 11, s. 373-394.
 3. M. ALVESSON, H. WILLMOTT, Identity Regulations as Organisational Control Producing the Appropriate Individual, [w:] Organisational Identity. A Reader, red. M.J. HATCH, M. SCHULTZ, Oxford University Press, Oxford-New York 2004, s. 436-465.
 4. B.E. ASHFORTH, F. MAEL, Social Identification Theory and the Organisation, [w:] Organisational Identity. A Reader, red. M.J. HATCH, M. SCHULTZ, Oxford University Press, Oxford - New York 2004, s. 134-142.
 5. H. BAUSINGER, Senseless Identity, [w:] Identity: Personal and Socio-Cultural. A Symposium, "Acta Universita-tis Upsaliensis", Uppsala, 1983, s. 337; [za:] Z. BOKSZAŃSKI, Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, s. 12.
 6. J. BRILMAN, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 79.
 7. A. BRITTAN, The Privatized World, Routledge and Kegan Paul, London 1977, s. 102; [za:] Z. BOKSZAŃSKI, Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, s. 12-13.
 8. A.D. BROWN, Narcissism, Identity and Legitimacy, "Academy of Management Review" 1997, nr 22, s. 643-686.
 9. G. CHENEY, L.T. CHRISTENSEN, Organisational Identity: Linkages Between Internal and External Communication, [w:] Organisational Identity. A Reader, red. M.J. HATCH, M. SCHULTZ, Oxford University Press, Oxford-New York 2004, s. 510-557.
 10. B. CZARNIAWSKA-JOERGES, Narratives of Individual and Organisational Identities, [w:] Organisational Identity. A Reader, red. M.J. HATCH, M. SCHULTZ, Oxford University Press, Oxford - New York 2004, s. 407-435.
 11. J. DUTTON, J. DUKERICH, Keeping Eye on the Mirror: Image and Identity in Organisational Adaptation, "Academy of Management Journal" 1991, nr 34, s. 517-554.
 12. F. FRANÇOIS, Identité et hétérogenite de 1'espase discursif, [w:] Identités collectives et changements sociaux, red. P. TAP, Privat, Toulouse 1980, s. 345; [za:] Z. BOKSZAŃSKI, Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, s. 13.
 13. D.A. GIOIA, M. SCHULTZ i K. CORLEY, Organisational Identity, Image and Adaptive Instability, [w:] Organisational Identity. A Reader, red. M.J. HATCH, M. SCHULTZ, Oxford University Press, Oxford - New York 2004, s. 349-376.
 14. E. GOFFMAN, Czlowiek w teatrze życia codziennego, oprac. J. Szacki, PIW, Warszawa 1981.
 15. M.J. HATCH, M. SCHULTZ, The Dynamics of Organisational Identity, [w:] Organisational Identity. A Reader, red. M.J. HATCH, M. SCHULTZ, Oxford University Press, Oxford - New York 2004, s. 380.
 16. M.J. HATCH, M.S. SCHULTZ, Scaling the Tower of Babel: Relational Differences Between Identity, Image and Culture in Organizations, [w:] The Expressive Organisation: Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 24-25.
 17. E. JACQUES, The Changing Culture of a Factory, Dryden Press, New York 1952, s. 25.
 18. R. JENKINS, Social Identity, Routledge, London 1996.
 19. L. LEUTHESSER, C. KOHLI, Corporate Identity: the Role of Mission Statements, "Business Horizons", maj-czerwiec 1997, s. 59.
 20. R.P. McDERMOTT, J. CHURCH, Making Sense and Feeling Good: The Ethnography of Communication and Identity Work, [w:] Communication and Identity, red. L. THYAYER, "Communication", vol. 2, nr 2.
 21. G.H. MEAD, Umyśl, osobowość, społeczeństwo, PWN, Warszawa 1975.
 22. N. MONIN, Management Theory. A Critical and Reflective Reading, Routledge, London, New York 2004, s. 167, 190-191.
 23. Organisational Identity. A Reader, red. M.J. HATCH, M. SCHULTZ, Oxford University Press, Oxford - New York 2004, s. 4-5.
 24. M.G. PRATT, A. RAFAELI, Organizational Dress as a Symbol of Multilayered Social Identities, [w:] Organisational Identity. A Reader, red. M.J. HATCH, M. SCHULTZ, Oxford University Press, Oxford - New York 2004, s. 275-312.
 25. H. RODRIGUEZ TOME, F. BARIAUD, La structure de l''identité à l'adolescence, [w.]Identites collectives et changements sociaux, red. P. TAP, Privat, Toulouse 1980, s. 61; [za:] Z. BOKSZAŃSKI, Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, s. 12.
 26. L.W. RUE, P.G. HOLLAND, Strategic Management. Concepts and Experiences, McGraw-Hill, New York 1989, s. 7-8.
 27. E. SCHEIN, Organisational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1982, s. 12.
 28. H. SCHENPLEIN, Kultura przedsiębiorstwa i jej rozwój, "Organizacja i Kierowanie" 1988, nr 7/8.
 29. V. SRINIVASAN, Organisational Character: the Key to Transforming Organisations of the Future, "Human Resources Development and Management", vol. 3, nr 1/2003.
 30. Strategor, Zarządzanie firmą: Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1997, s. 503.
 31. H. TAJFEL, J. TURNER, An Integrative Theory of Intergroup Conflict, [w:] The Social Psychology of Intergroup Relations, red. W.G. AUSTIN, S. WORCHEL, Oxford University Press, Oxford 1979.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu