BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krukowski Krzysztof, Oliński Marian
Title
Strategia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej (na przykładzie przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur)
Development Strategies of Small and Medium-Sized Food Industry Companies on Examples from Warmia and Mazury Region
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 1, s. 449-453, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Keyword
Przemysł spożywczy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju
Food industry, Small business, Development strategy
Note
summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Autorzy przedstawili wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego dotyczących ich planów rozwoju w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

This article describes enterprise strategic directions of food processing branche from Warmia and Mazury region. The most frequently quoted development is market expansion and product offers. Most enterprises will be financing their development plans from two sources: bank loans and own assets. The major barrier of this plans are the financial and ecological limitations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Mazur-Łukomska K., Strategie małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001.
  2. Mroczek E., Intuicja i strategia w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 4.
  3. Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, AW Placet, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu