BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzypek Sławomir
Title
Zmierzch dywidendy?
Source
Gazeta Bankowa, 2005, nr 47, s. 14-17
Keyword
Banki, Banki komercyjne, Banki prywatne, Bankowość
Banks, Commercial banks, Private banks, Banking
Abstract
W polskiej gospodarce banki pełnią szczególną rolę. Obejmują ponad 75 proc. całości aktywów sektora finansowego. Są jego najistotniejszym filarem, a zarazem - najbardziej rozwiniętym segmentem. Polski sektor bankowy, z ponad 30-procentowym udziałem w sumie aktywów, kredytów i depozytów wśród nowych członków UE, jest największy w nowych krajach akcesyjnych. Rynek bankowy jest w Polsce stosunkowo dojrzały ze stabilną liczbą uczestników nie przekraczającą siedemdziesięciu podmiotów. Segmentacja rynku została zakończona w latach 2000 - 2001. Artykuł opisuje sytuację polskiego sektora bankowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu