BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martin Marek
Title
Czynniki determinujące dynamizm innowacyjny gospodarki
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 3, s. 22-24
Keyword
Innowacyjność gospodarki, Rola inwestycji w gospodarce, Inwestycje zagraniczne, Kraje wysoko rozwinięte
Innovation economy, Role of investment in the economy, Foreign investment, High-developed countries
Country
Polska
Poland
Abstract
Omówiono wybrane czynniki determinujące dynamizm innowacyjny gospodarki w świetle doświadczeń polskich oraz krajów wysoko rozwiniętych. Przedstawiono wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność gospodarki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. P.P. DRUCKER, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 30-37.
 2. R. N. GWYNNE, New Horizons?: Third World Industrialization in an International Framework, Longmans Science &Technical, Hongkong 1990, s. 190-191.
 3. Inwestycje zagraniczne - szansa czy zagrożenie dla innowacyjności polskiej gospodarki, Konferencja zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2004.
 4. W. KASPERKIEWICZ, Systemy funkcjonowania gospodarki a innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, s. 34.
 5. E. KOCIERZ, Potencjał naukowo-badawczy przemysłu, Katowice 1978, s. 242-254.
 6. P. KOTLER, S. JATUSRIPTAK, S. MAESINCEE, Marketing narodów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 66.
 7. W. KUCZYŃSKI, Trza być w butach na weselu, "Wprost", 16 IV 2000, s. 56.
 8. J. MUJŻEL, Bodźce postępu techniczno-organiza-cyjnego i warunki ich skuteczności w przedsiębiorstwie, Warszawa 1977, s. 45-46.
 9. M. NOLAND, Pacific Basin Developing Countries: Prospects for the Future, Institute for International Economics, Washington 1990, s. 23.
 10. J. PAJESTKA, Dynamizm innowacyjny, "Życie Gospodarcze" nr 45, 1973, s. 11.
 11. M.E. PORTER, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, London 1998, s. 70.
 12. G. RODAN, The Political Economy of Singapore's Industrialization, National State and International Capital, Macmillan, New York 1990, s. 142.
 13. J. WITKOWSKA, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 157-158.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu