BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlina Iwona, Rembisz Włodzimierz
Title
Ograniczanie ryzyka cenowego na rynku zbóż w Polsce - doświadczenia perspektywy
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 1, s. 59-66, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Zarządzanie ryzykiem, Giełdy towarowe, Produkcja zboża, Instrumenty finansowe, Ryzyko cenowe
Poland's economic integration with the EU, Risk management, Commodity exchange, Corn productions, Financial instruments, Price risk
Abstract
Zarządzanie ryzykiem cenowym na rynku zbóż stanie się wkrótce, wskutek zmian w polityce interwencyjno-dopłatowej po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, jednym z kluczowych problemów tego rynku. W artykule przedstawiono instrumenty finansowe - kontrakty futures i opcje służące ograniczaniu ryzyka cenowego, oferowane przez giełdę towarową.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Bittman Trading and Hedging with Agricultural Futures and Options, McGraw-Hill,New York, 2001 r.
  2. W. Rembisz, L. Kotapski, Mechanizm interwencji na rynku zbóż w latach 1993-1994,Biuletyn Informacyjny ARR nr 7, 1993 r.
  3. W. Rembisz, Transakcje opcyjne na przykładzie Warszawskiej Giełdy Towarowej, Biuletyn Informacyjny ARR nr 9, 1997 r.
  4. W. Rembisz, Możliwości wykorzystania mechanizmów giełdowych w systemie interwencji na rynku zbóż - zarys, Maszynopis 2002 r.
  5. W. Rembisz, Zarządzanie ryzykiem cenowym na rynku rolnym za pomocą instrumentów pochodnych, Biuletyn Informacyjny ARR
  6. l. Pawlina, Proces wykształcania się giełd towarowych w Polsce w świetle możliwości rozwoju rynku opcyjnego, Rozprawa doktorska, Warszawa 1999 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu