BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziej Rafał
Title
Siła i słabość
Source
Gazeta Bankowa, 2005, nr 47, s. 26-30
Keyword
Banki, Banki komercyjne, Reklama, Informacja marketingowa
Banks, Commercial banks, Advertising, Marketing information
Abstract
Specjaliści w dziedzinie marketingu stoją przed podstawowym pytaniem: jakie treści i jakie media-miksy są najbardziej efektywne dla zwrotu z inwestycji? Nie chodzi tu bynajmniej o układ mass mediów czy podział budżetu na różne stacje telewizyjne, ale raczej o to, czy, kiedy i ile należy zainwestować w różne kanały komunikacji, aby uzyskać maksymalny zwrot nakładów. Takie szersze rozumienie mediów wykracza poza media plan. Dotyka ono aspektów, które często nie są uważane za kanały komunikacji. Konsument nie widzi jedynie reklamy, ale ma kontakt z bankiem, odwiedzając placówkę, otrzymując wyciągi z konta, posługując się kartą płatniczą czy wchodząc na stronę internetową. Nic nie jest warta wspaniała reklama, kiedy obietnica w niej zawarta jest bez pokrycia. Artykuł dotyczy komunikacji reklamowej pomiędzy potencjalnym klientem a bankiem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu