BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gemzik-Salwach Agata, Perz Paweł
Title
Problem szacowania ryzyka stopy procentowej w modelach VaR
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 1, s. 113-119, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Miernik ryzyka (VaR), Ryzyko stopy procentowej, Stopa procentowa, Zarządzanie ryzykiem
VaR method, Interest rate risk, Interest rate, Risk management
Abstract
Wybór metody kalkulacji Value at Risk jest podstawową decyzją, którą musi podjąć bank komercyjny wprowadzając system zarządzania ryzykiem. Celem zaprezentowanych w artykule badań jest porównanie ze sobą skuteczności różnych metod kalkulacji VaR w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej na rynku polskim. Analizie poddano najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane sposoby estymacji wartości zagrożonej: metodę wariancji-kowariancji z prostym odchyleniem standardowym oraz wykładniczo ważoną średnią ruchomą miarą zmienności, przy wykorzystaniu trzech różnych poziomów współczynnika starzenia się informacji, a także symulację historyczną.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allen M. (1994), Building a role model, "Risk" 7 (9), s. 73-80.
 2. Bałamut T. (2002), Metody estymacji Value at Risk, Materiały i Studia, Zeszyt nr 147, NBP, Warszawa.
 3. Beder T. (1995), VaR: seductive but dangerous, "Financial Analysts Journal" 51 (9/10), s. 12-24.
 4. Best P. (2000), Wartość narażona na ryzyko: obliczanie i wdrażanie modelu VaR, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Boudoukh J., Richardson M., Whitelaw M. (1998), The best of both worlds, "Risk" 11 (5), s. 64-67.
 6. Butler J. S., Schachter B. (1996), Improving Value-at-Risk estimates by combining kernel estimations with historical simulation, Vanderbilt University and Comptroller of the Currency, Mimeo.
 7. Crnkovic C., Drahman J. (1995), A universal tool to discriminate among risk measurement techniques, Corporate risk Management Group, JP Morgan, Mimeo.
 8. Danielsson J., De Vries C. G. (1997), Extreme returns, tail estimation, and Value-at-Risk, University of Iceland and Tinbergen Institute, Erasmus University, Mimeo.
 9. Dowd K. (2001), Beyond Value at Risk: the new science of risk management, John Wiley & Sons, Chichester.
 10. Dubisz J. (2001), Zastosowanie metody VaR do analizy wahań giełdowych, "Ekonomista" 3, s. 393-409.
 11. Hendrics D. (1996), Evaluation of Value-at-Risk models using historical data, Federal Reserve Bank of New York, "Economic Policy Review" 2(4), s. 39-70.
 12. Hosking J., Bonti G., Siegel D. (2000), Beyond the longnormal, "Risk" 13 (5), s. 59-62.
 13. Jajuga K., Kuziak K, Papla D., Rokita P. (2000), Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finansowego - część l, RT 10, s. 121-124.
 14. Jajuga K., Kuziak K., Papla D., Rokita P (2001), Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finansowego - cz. 2, RT 11, s. 133-140.
 15. Jorion P (2001), Value at Risk: the new benchmark for managing financial risk, McGraw-Hill, New York.
 16. Konieczny P (1997), Zastosowanie metody Value at Risk w ocenie ryzyka cenowego banku, "Bank i Kredyt" 12.
 17. Łach M., Weron A. (2000), Skuteczność wybranych metod obliczania VaR dla danych finansowych z polskiego rynku, RT 9, s. 133-137.
 18. Mahoney J. M. (1996), Forecast biases in Value-at-Risk estimations: evidence from foreign exchange and global equity portfolios, Federal Reserve Bank of New York, Mimeo.
 19. RiskMetrics - Technical Document (1996), JP Morgan, wyd. 4, New York, http://www.riskme-trics.com/
 20. Szafarczyk E. (2001), Metoda Value at Risk, Materiały i Studia, Zeszyt nr 132, NBP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu