BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Appenzeller Dorota, Szarzec Katarzyna
Title
Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 1, s. 120-128, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Metody prognozowania, Giełda papierów wartościowych, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Upadłość przedsiębiorstwa
Forecasting methods, Stock market, Investment decisions making, Enterprise bankruptcy
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Problem zagrożenia spółek publicznych upadłością stał się w Polsce na tyle poważny, że coraz pilniejsza jest potrzeba skonstruowania narzędzia, które pozwalałoby trafnie przewidywać to zjawisko. W artykule zaprezentowano dwa modele, które są próbą stworzenia takiego narzędzia dla spółek notowanych na GPW.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altman E.I, Financial ratios as predictors of failure, Journal of Finance, 1968.
 2. Altman E.I., Corporate bankruptcy, potential stockholder returns and share valuation, Journal of Finance, December 1969.
 3. Altman E.I., Corporate financial distress and bankruptcy. Complete guide to predicting and avoiding distress and profiting from bankruptcy, John Wiley & Sons, New York 1993.
 4. Appenzeller D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji finansowej polskich spółek giełdowych, Zeszyty Nauk. AE w Poznaniu, 2000.
 5. Bałdyga E., Potencjalni bankruci?, Parkiet, 13.12.2000.
 6. Bałdyga E., Prawie 20 spółek nad przepaścią, Parkiet, 04.12.2001.
 7. Beaver W.H., Financial ratios as predictors of failures, Empirical Research in Accounting, selected studies, Journal of Accounting Research, 4/1966.
 8. Błaszczak A., Pożegnania. Z warszawskiego parkietu odeszło dotychczas w różny sposób osiemnaście spółek, Rzeczpospolita 2001.04.19.
 9. Fitzpatrick P.J., A comparison of the ratios of successful industrial enterprises with those of failed companies, Washington 1932.
 10. Gaszą R., Związek między wynikami analizy typu Altmana a kształtowaniem się kursów akcji wybranych spółek giełdowych w Polsce, Bank i Kredyt, 1997.
 11. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe AE, Zeszyt 153, Poznań 1998.
 12. Hoc R., Kłopoty z Altmanem, Gazeta Bankowa, 1994 nr 43.
 13. Matuszak M., Sudoł S., Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej lat 1990-2000, w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, pr. zb. pod. red. J. Kotowicz-Jawor, tom IV, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 14. Uberman R., Spółki według Altmana, Gazeta Bankowa, 1994 nr 39.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu