BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paliszkiewicz Joanna
Title
Metoda oceny pozyskiwania i rozwijania wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 4, s. 24-27, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wiedza, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Organizacje oparte na wiedzy
Knowledge, Small business, Knowledge management, Knowledge-based organisations
Note
Zawiera tabele: [1] Zestawienie mierników jakościowych związanych z obszarem pozyskiwania i rozwijania wiedzy, [2] Wyniki analizy pozyskiwania i rozwijania wiedzy, [3] Zestawienie mierników związanych z wynikiem działalności
Abstract
Omówiono metodę oceny pozyskiwania i rozwijania wiedzy, zweryfikowaną na podstawie badań przeprowadzonych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zaprezentowano strategie pozyskiwania wiedzy z przedsiębiorstwa oraz z otoczenia. Końcową część artykułu stanowi analiza wyników badań oraz wnioski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
  2. Hurley R., Hult T., Innovation, market orientation, and organizational learning: An integration and empirical examination, "Journal of Marketing" 62,3 1998.
  3. Nonaka I., Byosiere P., Konno N., Organizational knowledge creation theory: A first comprehensive test, "Inter national Business Review", 3, 4, 1994.
  4. Nonaka L, Takeuchi H., The Knowledge Creating Company, New York, Oxford University Press, 1995.
  5. Nonaka L, Toyama R., Konno N., SECI, ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation, "Long Range Planning", 33, 2000.
  6. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  7. Quinn J.B., Anderson P., Finkelstein S., Leveraging intellect, "Academy of Management Executive", 10, 3, 1996.
  8. Strojny M., Zarządzanie wiedzą - ogólny zarys koncepcji, Przegląd Organizacji, nr 2, 2000.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu