BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska-Brzezińska Mariola
Title
Koszty jakości w standardach ISO
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 4, s. 28-35, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Koszty jakości, Jakość, Normy ISO, Przedsiębiorstwo budowlane
Quality costs, Quality, ISO International Standards, Construction company
Note
Zawiera rysunki: [1] Kształtowanie się wskaźnika strat z tytułu wadliwej produkcji ogółem w latach 2002 - 2005 (w %), [2] Analiza struktury całkowitych kosztów jakości w latach 2002 - 2005 (w %). Zawiera tabele: [1] Poziom i strkutura kosztów wdrożenia i funkcjonowania systemu w firmie, [2] Klasyfikacja kosztów oceny w przedsiębiorstwie, [3] Klasyfikacja kosztów zapobiegania "złej jakości" w badanej firmie, [4] Klasyfikacja kosztów błędów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, [5] Klasyfikacja kosztów błędów zewnętrznych w przedsiębiorstwie, [6] Sprawozdanie z kosztów jakości za lata 2002 i 2003, [7] Sprawozdanie z kosztów jakości za lata 2004 i 2005, [8] Analiza wadliwej produkcji ogółem, [9] Analiza strat na brakach wewnętrznych, [10] Główne nośniki strat na brakach wewnętrznych w 2005, [11] Ilość zdarzeń (kart braków) na poszczególnych rodzajach działalności firmy w latach 2002 - 2005 (w szt.), [12] Analiza strat na brakach zewnętrznych w latach 2002 - 2005, [13] Struktura całkowitych kosztów jakości w latach 2002 - 2005 (w %), [14] Klasyfikacja wad według częstotliwości występowania (w %), [15] Klasyfikacja wad według kosztów
Abstract
W artykule przedstawiono badania, których celem głównym była próba oceny systemu zarządzania jakością wdrożonego w przedsiębiorstwie branży budowlanej. Podjęto próbę oceny efektywności wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz identyfikacji kosztów jakości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balon U. 2000. Rachunek kosztów jakości w zintegrowanych systemach zarządzania jakością. [W]: Zintegrowane systemy zarządzania jakością. II Konferencja Naukowa z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej. AE, Kraków.
 2. Brzezin W., Dziewiątkowski A. 2001. Rachunkowość zarządcza a controlling. WNC, Częstochowa.
 3. Bukowska-Piestrzyńska A. 2000. Jakość i koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Problemy Jakości, nr 11.
 4. Kister A. 2005. Zarządzanie kosztami jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Lisiecka K. 1996. Rachunek kosztów jakości - narzędziem obniżki kosztów wytwarzania. [W:] Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie. Pod red. Wawak T. PKN, Warszawa.
 6. Łańcucki J. 1997 , Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, OWOPO, Bydgoszcz.
 7. Sawicki K. (red.). 1999. Rachunkowość finansowa. PWE, Warszawa.
 8. Skrzypek E. 1997. Rola i znaczenie rachunku kosztów jakości w zarządzaniu jakością. [W:] Materiały I Konferencji: Koszty jakości - teoretyczne i praktyczne problemy związane z rachunkiem kosztów jakości, Łódź.
 9. Skrzypek E. 1999. Kierunki zmian w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. UMCS, Lublin.
 10. Skrzypek E. 2000. Jakość i efektywność. UMC-S, Lublin.
 11. Skrzypek E. 2002. Jakość i efektywność. UMC-S, Lublin.
 12. Skrzypek E. Czternastek L. 1995. Koszty jakości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. PTE, Lublin.
 13. Norma PN-EN ISO 9004-1:1994 .
 14. Norma ISO 9001.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu