BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Barbara, Juchniewicz Małgorzata
Title
Fundusze ze środków Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 5, s. 26-30, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Finansowanie przedsiębiorstwa, Polityka innowacyjna państwa
Enterprise innovation, Innovative enterprises, Financing enterprises, State innovation policy
Note
summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
W artykule przedstawiono fragment wyników badania zrealizowanego w ramach projektu Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie przeprowadzono na przełomie 2005 i 2006 r., pozyskując dane za 2004 r. Dotyczyło ono 321 przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. BĄKOWSKI A., Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej, [w:] GÓRZYNSKI M., WOODWARD R., (red.) Innowacyjność polskiej gospodarki, Zeszyty Innowacyjne CASE, Warszawa 2003.
 2. BIŃCZAK H., Lekarstwo na biurokrację, "Rzeczpospolita", 27.04.2005 r.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000, GUS, Warszawa 2002.
 4. GABRYSZAK R., Utrudniony dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do funduszy unijnych, "Przegląd Organizacji", 4/2006.
 5. GŁODEK P., PIETRASZEWSKI M., MARTIN M., Finansowanie projektów innowacyjnych, [w:] MATUSIAK K.B., STAWASZ E., JEWTUCHOWICZ A. (red.), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 6. GRZESZCZYK T.A., Regionalne strategie innowacji w procesie absorpcji funduszy strukturalnych, "Przegląd Organizacji" 4/2006.
 7. GRZESZCZYK T.A., Bariery absorpcji funduszy strukturalnych, "Przegląd Organizacji", 2/2006.
 8. GRZYBOWSKA B., JUCHNIEWICZ M., Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 4/2005, Orgmasz, Warszawa.
 9. MIZGAJSKA H., Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, AE, Poznań 2002.
 10. Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2004 r. www.stat.gov.pl
 11. POZNAŃSKA K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 12. SOSNOWSKA A., POZNAŃSKA K., ŁOBEJKO S., BRDULAK J., CHINOWSKA K., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003.
 13. STAWASZ E., GŁODEK P., Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie śląskim, Łódź 2003, www.ris-silesia.org.pl
 14. SZULAKOWSKI M., Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] JAREMCZUK K. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, PWSZ, Tarnobrzeg 2004.
 15. WOODWARD R., Finansowanie innowacyjnych MŚP-główna bariera rozwoju, [w:] GÓRZYNSKI M., WOODWARD R. (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki, Zeszyty Innowacyjne CASE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu