BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarek Maciej
Title
Euro -sojusznik czy wróg?
Source
Business Week - edycja polska, 2005, nr 8 (172), s. 76-77
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro, Oszczędności, Kredyt walutowy, Integracja monetarna, Waluta międzynarodowa, Kredyt bankowy, Waluta wspólnego rynku
Economic and Monetary Union (EMU), Euro, Savings, Currency credit, Monetary integration, International currency, Bank credit, Common currency market
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Przystąpienie Polski do unii walutowej nie zachwieje finansami osobistymi. Wszystkie kredyty złotówkowe z chwilą przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty zostaną przeliczone na euro. Po przejściu na euro kredyty powinny być tańsze. W przypadku oszczędności i kredytów w walutach innych niż złoty, nic się nie zmieni. Laty złotowe po wejściu do sfery euro zostaną przeliczone po ujednoliconym kursie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6770
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu