BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cwynar Andrzej, Cwynar Wiktor
Title
EVA, amortyzacja ekonomiczna i kreacja wartości dla akcjonariuszy
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 5, s. 35-38, przypisy
Keyword
Ekonomiczna wartość dodana, Amortyzacja, Zarządzanie przez wartość
Economic Value Added (EVA), Amortization, Management by value
Note
summ.
Abstract
W artykule poruszono problem kreacji wartości dla akcjonariuszy. Zwrócono uwagę, że oceniając opłacalność swoich inwestycji udziałowcy biorą pod uwagę koszt alternatywny angażowanego kapitału. Stąd właściwym miernikiem kreowanej dla nich wartości powinien być taki, który uwzględnia wspomniany koszt. Przedstawiono zasadniczą różnicę między takimi miernikami jak nadwyżkowy dochód z akcji (AR - abnormal return) i ekonomiczna wartość dodana (EVA- economic value added). Przybliżono możliwość szacowania EVA tak by również ona, podobnie jak AR, uwzględniała oczekiwania co do przyszłych wyników działalności.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J.M. BACIDORE, J.A. BOQUIST, T.T. MILBOURN, A.V. THAKOR, The Search for the Best Financial Performance Measure, "Financial Analysts Journal" 1997, nr 3.
 2. A. CWYNAR, W. CWYNAR, EVA a kreacja wartości dla akcjonariuszy, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 1.
 3. J. DRUKARCZYK, A. SCHUELER, Approaches to Value-based Performance Measurement, [w:] G. ARNOLD, M. D AVTES (red.). Value-based Management: Context and Application, Wiley, New York 2000.
 4. P. FERNANDEZ, A Definition of Shareholder Value Creation, www.ssrn.com.
 5. J. FULLER, M.C. JENSEN, Just Say No to Wall Street, "Journal of Applied Corporate Finance" 2002, nr 4, s. 42.
 6. J.L. GRANT, Foundations of Economic Value Added, Wiley, New York 2003.
 7. M. JENSEN, Paying People to Lie. The Truth about the Budgeting Process, "European Financial Management" 2003, nr 3, s. 380.
 8. M. MICHALSKI, Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2001.
 9. G. OWEN, VBM: A New Insight into the Goodwill Dilemma?, [w:] G. ARNOLD, M. DAVIES (red.),Value-based Management: Context and Application, Wiley, New York 2000.
 10. G.B. STEWART, III, Accounting is Broken. Here`s How to fix It. A Radical Manifesto, "EVAluation" 2002, nr 1.
 11. D. STRONKA, Shareholder Evaluation of Public Corporation Executives. An Executive Performance Measure Being an Adequate Basis of Motivational System, www.ssrn.com.
 12. S.D. YOUNG, S.F. O`BYRNE, EVA and Value Based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, New York 2001.
 13. www.shareholdervalue.com
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu