BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nędzi Iwona
Title
Jak banki do nas przychodziły (cz. I)
Source
Bank, 2004, nr 11, s. 10-12
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Licencje, Prywatyzacja banków
Banking, Banking sector, Direct investments, Foreign investment, Licences, Privatization of banks
Abstract
Podjęta w czasie przekształceń systemowych reforma mechanizmów gospodarki miała na celu stworzenie warunków długotrwałego i stabilnego wzrostu gospodarczego. W tym okresie kształt polskiego systemu bankowego ulegał radykalnej zmianie, począwszy od statusu prawnego banków, pozycji ich klientów, przez charakter stosunków między nimi zachodzących, na zakresie oferowanych produktów i usług skończywszy. W artykule przedstawiono rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze bankowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu