BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ząbkowicz Anna
Title
Japonia: kryzys bankowy czy kryzys władzy?
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 4, s. 31-33, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Kryzys bankowy, Rola państwa w gospodarce, Polityka gospodarcza
Banking crisis, States' role in economy, Economic policy
Country
Japonia
Japan
Abstract
W artykule postawiono pytanie: jak doszło do akumulacji "złych" długów na skalę zagrażającą funkcjonowaniu ogromnej gospodarki japońskiej. Zwrócono uwagę, iż przyczyn kryzysu należy upatrywać w układzie instytucjonalnym funkcjonującym od pierwszych powojennych dekad i ewoluującym aż do XXI wieku. Polega on na współpracy rządu z sektorem banków i wielkich przedsiębiorstw. Podkreślono, że w rezultacie w Japonii mamy do czynienia bardziej z niańczeniem niż z reformą systemu bankowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. "Financial Times", 5 marca 2004.
  2. JOHNSON Ch., 1992, MITI and the Japanese Miracle. The Growth of Industrial Policy 1925-1975, Stanford, California: Stanford University Press.
  3. MIYAJIMA H., 1999, Regulatory Framework, Government Intervention and Investment in Postwar Japan, [w:] Policies for Competitiveness. Comparing Business-Government Relationships in the Golden Age of Capitalism, MIYAJIMA H., T. KIKKAWA, T. HIKING (red.), Oxford: Oxford University Press.
  4. "The Economist", 30 czerwca 2001, 4 sierpnia 2001, 16 lutego 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu