BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowski Piotr
Title
Odszkodowanie z art. 390 paragraf 1 k.c. (skutek słabszy umowy przedwstępnej)
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005, nr 4, s. 13-23
Keyword
Umowa przedwstępna, Umowa gospodarcza, Prawo gospodarcze, Ustawodawstwo gospodarcze, Kodeks cywilny, Odszkodowania, Oświadczenie woli
Preliminary agreement, Economic agreement, Economic law, Economic legislation, Civil Code, Compensation, Declaration of will
Abstract
Umowa przedwstępna może być zawarta z zachowaniem wymagań, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej. W takim wypadku stronom przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej, a orzeczenie sądu w tej sprawie zastępuje oświadczenie woli strony uchylającej się od jej zawarcia. Jeżeli umowa przedwstępna zostanie zawarta bez zachowania stosownych wymagań, to mamy wówczas do czynienia z tzw. skutkiem słabszym umowy przedwstępnej. Artykuł 390, paragraf 1 k.c. stanowi, iż w takim wypadku druga strona może żądać naprawienia szkody, czyli uzyskania odszkodowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu