BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miler Adrianna
Title
Niektóre problemy wpływu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005, nr 4, s. 6-13
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Gmina, Wartość nieruchomości, Handel nieruchomościami, Nieruchomości, Kodeks postępowania administracyjnego
Spatial development, Spatial planning, District, Real estate’s value, Real estate trade, Real estate, Code of Administrative Procedure (CAP)
Abstract
Jednym ze środków prawnych służących ochronie środowiska jest zagospodarowanie przestrzenne. Jego głównym celem jest wskazanie przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenie sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. Podstawowym instrumentem prawnym służącym realizacji tych celów jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest on tzw. aktem prawa miejscowego, a więc źródłem prawa o charakterze powszechnie obowiązującym na obszarze gminy i mającym wpływ na wartość i wycenę nieruchomości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu