BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chełpa Stanisław
Title
Kompletowanie zespołu zadaniowego - mozaika ról
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 4, s. 34-37, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Synergia, Praca zespołowa, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Synergy, Team work, Employees in enterprise
Abstract
Omówiono zagadnienie uzyskiwania efektu synergii w zespole zadaniowym. Przedstawiono strukturę preferencji ról ujawnianą przez polską kadrę kierowniczą. Dokonano charakterystyki ról podejmowanych w zespole zadaniowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BALDERSON S.J., BRODERICK A.J, Behaviour in Teams: Exploring Occupational and Gender Differences, "Journal of Managerial Psychology" 1996, nr 5.
  2. BAUER M., Templariusze. Mity i rzeczywistość, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004.
  3. BELBIN R.M., Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
  4. CHEŁPA S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
  5. DASZKOWSKI J., Wpływ pracy grupowej na wysiłek w realizacji zadań, Ossolineum, Wrocław 1988.
  6. DULEWICZ V., A Validation of Belbin's Team Roles from 16PF and OPQ Using Bosses' Ratings of Competence, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 1995, nr 2.
  7. FISHER S.G., HUNTER T.A., The Structure of Belbin's Team Roles, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 1998, nr 3.
  8. KOŻUSZNIK B., Metody doskonalenia kierowania, [w:] Psychologia w pracy menedżera, red. B. KOŻUSZNIK, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
  9. MAKIN P., COOPER C., COX C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  10. WITKOWSKI S.A., Dobór do pracy zespołowej - niedoceniany aspekt zarządzania potencjałem pracowniczym, [w:] Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, red. T. LISTWAN, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu