BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liberadzki Bogusław
Title
Aktualne wyzwania przed europejską polityką transportową
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2005, nr 5, s. 28-36
Keyword
Transport, Polityka transportowa, Transport kolejowy, Transport drogowy, Lotnictwo cywilne, Żegluga śródlądowa, Żegluga morska
Transport, Transport policy, Railway transport, Road transport, Civil aviation, Sailing, Sea navigation
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Pomimo około 55 lat historii instytucji europejskich, ich dorobek w zakresie transportu nie jest jeszcze satysfakcjonujący. Dzieje się tak, mimo iż kwestie transportu były uznane za kluczowe już w Traktacie Rzymskim, a potem w kolejnych europejskich podstawowych aktach prawnych i deklaracjach politycznych. Jedną z dróg do realnej integracji europejskiej jest standaryzacja, ujednolicanie i upraszczanie sfery technicznej transportu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu