BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruszka Michał
Title
Usługi w handlu międzynarodowym
Services in International Trade
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 2, s. 56-70
Keyword
Usługi, Klasyfikacja usług, Handel międzynarodowy, Klasyfikacja statystyczna
Services, Services classification, International trade, Statistical classification
Note
summ., rez.
Company
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Światowa Organizacja Handlu
International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO)
Abstract
We współczesnej gospodarce systematycznie rośnie udział usług w globalnym handlu międzynarodowym. Światowe organizacje gospodarcze starają się gromadzić dane, które stworzyłyby statystyczny obraz tego zjawiska. Najważniejsze dokonania w tym względzie należą do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Światowej Organizacji Handlu. W artykule przedstawiono klasyfikacje usług w handlu międzynarodowym tych instytucji, relacje między tymi klasyfikacjami, jak również analizy światowego handlu usługami według trybu ich świadczenia i w ujęciu zbiorczym.

The rising share of services in international trade is one of the characteristic features of globalization of the modern economy. According to this fact members of the World Trade Organization (WTO) signed agreement that regulates rules of free trade for services flows too. The WTO rules defined four possible means (modes of supply) by which international trade in services might arise. The main aim of this paper is to present statistical classification used in international trade in services and analysis of information derived from it by mode of supply. The results of analysis make it possible to state that two most important modes of services supply are cross-border supply and foreign commercial presence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cz. Bywalec, O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie, "Wiadomości Statystyczne", 2001, nr 9
 2. Foreign Owned Enterprises in the EU - Results for 8 Member States, European Communities, Luksemburg 2001.
 3. http://stat.unctad.org/fdi.
 4. International Capital Links, Deutsche Bundesbank, Frankfurt a M., 2003.
 5. International Trade Statistics, WTO Publication, Genewa.
 6. G. Karsenty, Assessing Trade in Sevices by Mode of Supply, [w:] GATS 2000. New Directions in Services Trade Liberalization, red. P. Sauve, R.M. Stern, The Brookings Institution, Waszyngton 2000, s. 37.
 7. M. Kruszka, Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO, Ekonomia, 2001, nr 3.
 8. M. Kruszka, Rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu, Ekonomista, 2002, nr 3.
 9. Measuring Globalisation. The Role of Multinationals in OECD Economies, Volume II: Services, OECD, Paryż 2001
 10. J. Nielson, Work in Progress: A Needle in a Haystack: Migration Statistics and GATS Mode 4, Room Document 1, OECD-Eurostat Meeting Of Experts in Trade in Services Statistics, Paryż 2003.
 11. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (3rd edition), OECD Secretariat, Paris 1996.
 12. ONZ ST/ESA/STAT/SER.M/86
 13. Recent Trends in U.S. Services Trade, U.S. International Trade Commission, Waszyngton, różne wydania
 14. K. Rogoziński, Spór o istnienie usług, "Wiadomości Statystyczne", 2002, nr 2.
 15. T. Śmiłowska, Klasyfikacje, nomenklatury i ich harmonizacja, "Wiadomości Statystyczne", 2004, nr l, s. 24-26.
 16. WTO MTN.GNS/W/120
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu