BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzba Ryszard
Title
System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa finansowego. Doświadczenia francuskie
Source
Bezpieczny Bank, 2005, nr 1 (26), s. 38-56, bibliogr. 8 poz.
Keyword
System bankowy, Gwarancje bankowe, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Sieć bezpieczeństwa finansowego
Banking system, Banking guarantee, Protecting bank deposit, Financial safety net
Country
Francja
France
Abstract
Sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net) rozumiana jest jako zespół rozwiązań instytucjonalnych i regulacji mających na celu ochronę systemu finansowego przed destabilizacją. W artykule przedstawiono zarys sieci bezpieczeństwa finansowego we Francji. Omówiono system gwarantowania depozytów we Francji do 1999 r., a także główne zasady funkcjonowania nowego systemu gwarantowania depozytów wprowadzonego w 1999 r., którego centralną instytucją jest jednolity Fundusz Gwarantowania Depozytów (FGD).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu