BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wesołowski Stanisław
Title
Zakupy zaopatrzeniowe w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2005, nr 5, s. 10-15
Keyword
Zaopatrzenie materiałowe, Zaopatrzenie przedsiębiorstwa, Gospodarka materiałowa, Zakup, Łańcuch dostaw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Material supply, Supply of enterprises, Material economy, Purchasing, Supply chain, Small business
Abstract
Zakupy zaopatrzeniowe w niewielkich firmach powinny być bardzo zróżnicowane co do formy. W określonych warunkach zakup w detalicznej sieci sprzedaży może być rozwiązaniem racjonalnym, w innym natomiast zakup po cenach detalicznych może oznaczać utratę konkurencyjności firmy. Małe przedsiębiorstwa świadczące usługi dla ludności najchętniej dokonują zakupów blisko miejsca swojej działalności, z natychmiastową realizacją oraz w ilościach dostosowanych do bieżących potrzeb.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. I. Fechner, Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość. „Biblioteka Logistyka”, ILiM, Poznań 2004.
  2. D. Gołębiowska, Jak napisać biznesplan. „Poradnik Bankowy” 2004, nr 4.
  3. J. Kotowicz- Jawor, Dlaczego nie inwestują? „Gazeta Bankowa”, 14.02.2005.
  4. K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004.
  5. J. Szewczyk, Dystrybucja towarów częstego użytku. Materiały seminaryjne ILiM oraz PTL, Poznań 1996.
  6. S. Wesołowski, Wpływ zakupów na rentowność MSP. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Celnej” 2004, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu