BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Andrzej S.
Title
Zarządzanie konfiguracją w praktyce budowy maszyn
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 4, s. 36-39, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Jakość wyrobów, Zarządzanie, Maszyny i urządzenia, Zmiany technologiczne
Quality of product, Management, Machinery and equipment, Technological change
Note
Zawiera rysunki: [1] Schemat zapisu dziedzin wiedzy wyrobu (maszyny samojezdnej), [2] Schemat zapisu wyrobów ze wspólnymi składnikami. Zawiera tabele: [1] Charakterystyka kategorii składników wiedzy, [2] Udział nakładów pracy związanej z projektowaniem nowego wyrobu, [3] Rodzaje badań wyrobu skomplikowanego
Abstract
W artykule przedstawiono ważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem konfiguracją przy zwróceniu szczególnej uwagi na sposób nadzorowania rozwoju wyrobów i obsługę kontaktu. Zaprezentowano przykład występujący w naszej praktyce gospodarczej, przy wsparciu go wynikami badań własnych autora. Omówiono etapy zarządzania konfiguracją: dekompozycję wyrobu, obsługę mapy wiedzy, zmiany oraz nadzorowanie kontraktu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Pokora W., Szkoda J., Świderski A., Zarządzanie konfiguracją - wymagania NATO (AQAP). „Problemy Jakości", 2006 nr 8.
  2. Polak A., Organizacja systemu zapewnienia jakości w warunkach produkcji małoseryjnej [w:] mat. konfer. naukowej nt. „Systemy zapewnienia jakości w budowie maszyn", Politechnika Krakowska, Kraków 1994.
  3. Product Data Management - MAPICS IBM (opis systemu komputerowego MAPICS, moduł PDM).
  4. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu