BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepańska Olga
Title
Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych
Source
Bezpieczny Bank, 2005, nr 1 (26), s. 19-37, bibliogr. 21 poz.
Keyword
System finansowy, Stabilność finansowa, Nadzór bankowy, Banki centralne, Gwarancje bankowe, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Sieć bezpieczeństwa finansowego
Financial system, Financial sustainability, Bank supervision, Central banks, Banking guarantee, Protecting bank deposit, Financial safety net
Abstract
W opracowaniu dokonano charakterystyki instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net). Wskazano główne inicjatywy, będące odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed instytucjami safety net dynamiczny rozwój systemu finansowego. Stwierdzono, że nie istnieje optymalny model sieci bezpieczeństwa finansowego. Warunkiem skuteczności działań instytucji safety net jest współpraca pomiędzy nimi, zarówno na poziomie krajowym, jak i w układzie międzynarodowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu