BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baka Władysław
Title
Dziesięć lat działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Source
Bezpieczny Bank, 2005, nr 1 (26), s. 3-17
Keyword
Gwarancje bankowe, Prawo bankowe, System bankowy, Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Banking guarantee, Banking law, Banking system, Protecting bank deposit
Company
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstract
14 grudnia 1994 r. Sejm uchwalił ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG). Celem artykułu jest omówienie dziesięcioletniej działalności BFG. Zwrócono uwagę na usprawnianie rozwiązań systemowych. Przedstawiono liczby obrazujące rezultaty działalności BFG oraz nowe uwarunkowania związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a także kierunki doskonalenia systemu gwarantowania depozytów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu