BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zygierewicz Mariusz
Title
Miejsce i rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sieci bezpieczeństwa finansowego - stan obecny i kierunki zmian
Source
Bezpieczny Bank, 2005, nr 1 (26), s. 63-71
Keyword
System bankowy, Gwarancje bankowe, Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Banking system, Banking guarantee, Protecting bank deposit
Company
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstract
Zwrócono uwagę na negatywne aspekty dziesięcioletniej działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wskazano kierunki pożądanych zmian w działaniu BFG w przyszłości, w kontekście zmieniających się warunków ekonomicznych, a także zmian instytucjonalnych, następujących w kraju i na świecie oraz istniejących niedoskonałości funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu